Tuesday, November 24, 2015

BU KOLİ PROJESİYLE İNTERNET ALIŞVERŞİ ÇOK DAHA RAHAT

Bukoli Nedir?

Bukoli, ile internetten aldığınız ürünlere zaman ve mekan esnekliği ile ulaşabileceğiniz yeni bir teslimat modeli. Geleneksel kargo hizmetlerinde siparişlerinizi teslim almak için seçeceğiniz ev ya da iş adresinizin yerine, bu modelde Bukoli noktalarını seçiyorsunuz. Bu noktalar tamamen mahalle esnaflarından oluşuyor. Bakkal/market, telefon ve telefon aksesuarları satan iletişim noktaları, kırtasiye, çiçekçi, petshoplar artık aynı zamanda Bukoli teslimat noktası olarak da hizmet veriyorlar. İnternet alışverişini yapan kullanıcı kendisine en yakın teslimat noktasını seçerek, siparişinin bu noktaya teslim edilmesini sağlıyor.

Şimdilik sadece İstanbul’da hizmet veren Bukoli’nin hızla artaNokta sayısı bugün 480’e ulaştı ve 33 ilçeyi kapsıyor. Bu rakam herhangi bir kargo şirketinin İstanbul’daki nokta sayısından çok daha fazla. 

İnternet alışverişlerinde teslimat aşamasında Bukoli’yiseçen bir alışverişçinin kendine yakın Bukoli noktasını seçmek için haritaya ilçe, cadde, mahalle veya sokak adı yazması yeterli.

Bukoli noktasını seçerek alışverişi tamamladığında ürün e - ticaret sitesi tarafından hazırlandığında Bukoli en hızlı şekilde ürünü e - ticaret sitesinden alıp seçili Bukoli noktasına getiriyor ve noktanın Google haritalarla entegre konumunu da içeren bir SMS ile teslimat kodunu alışverişi yapan tüketiciyle paylaşıyor. Bu sayedetüketici, hafta içi, hafta sonu ayrımı olmadan teslimat noktası olarak seçtiği esnafın çalışma gün ve saatlerine de bağlı olarak gece saat 12.00’de dahi kolisine kolayca kavuşuyor.

Bukoli, sistem içine Bukoli Noktası olarak dahil olanesnafın bir yandan dükkân trafiğini arttırırken diğer yandan da esnafa ek gelir kazandırıyor. İstanbul’un 33 ilçesinde bulunan ve esnaflardan oluşan bu noktalar dışında çok yakın bir zamanda işlek cadde ve meydanlarda 7/24 paket teslimatı yapabilecek akıllı makinalarımızı aktive edeceğiz. Tüm IT, teknik altyapı ve üretim çalışmalarını Borusan ekibinin gerçekleştirdiği bu akıllı makinalardan ilki hazır ve çok kısa sürede devreye alınacak.

Kısacası Bukoli olarak diyoruz ki “Çiçekçiye veya kırtasiyeye gidip kitap, tablet, biberon veya elbise alınır mı deme! Bukoli’yi Dene”

Internetten Aldıklarına Kavuşmanın en Kolay yolu Bukoli. Bukoli fikri nasıl ortaya çıktı?

Sanıyoruz ki hepimizin eve gelip kargo şirketinin kapıya yapıştırdığı “geldik yoktunuz, kargonuz şubede” benzeri yazıları gördüğü ve saat 17.30’u geçtiği için bir sonraki gün yine mesai saatlerinde gidip o kargoyu nasıl teslim alacağım diye kara kara düşündüğü olmuştur. Bir sonraki gün hafta sonuna da denk geliyor olabilir veya kargoya işten çıkıp yetişmeye çalıştığınızda mesaisini bitirmeye çalışan bir kargo çalışanının agresif tavırlarıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Başka bir durumda kargonuzu evde size söylenen zamandan veya tahmin ettiğinizden çok daha uzun süreler bekleyebilirsiniz. 

Diğer taraftan paketinizi,  ofiste birçok meraklı bakışın ortasındanereden aldın? kaça aldınyine mi alışveriş yaptın?” gibi birçok soruya maruz kalarak açmak istemeyebiliriz. Ayrıca artık pek çok plazanın da kargo kabul etmediğini belirtmekte fayda var. Kabul eden plazalarda da eskiden masanıza teslim edilen paketleriniz danışmadan danışmaya geziyor ve kaybolma ihtimali ile görevlinin iş yoğunluğuna bağlı geç teslim edilme ihtimali arasında bir muğlaklıkta kalıyor. Bütün bu deneyimlerden içgörüler çıkartan Bukoli, Borusan Lojistik bünyesinde faaliyet gösteren genç, dinamik ve yenilikçi bir ekibin dünya örneklerini araştırıp, Türkiye gerçekleri ile harmanlayarak ortaya çıkarttığı yepyeni bir teslimat modeli. Bizimle beraber yeniden canlanan esnaflarımız, bu modelle iş hacmini arttıran e-ticaret sitelerimiz,  ürününü sorunsuz ve kendine daha uygun saatlerde teslim aldığı için mutlu olan internet alışverişçileri olsun istiyoruz.

Bukoli

Internetten Aldıklarına Kavuşmak Bukoli ile artıkçok kolay.

• İnternetten seç beğen al, Bukoli ile ister hafta içi mesai sonrası ister hafta sonu seçtiğin Bukoli noktasına geçerken uğra teslim al.
• Yani şimdi evinin dibindeyolunun üstünde yerininçaprazında bir Bukoli Noktası varkensen neden evdeya da işte koli bekleyesinBukoli seçtiğin Bukoli noktasında seni bekler.
• Bukoli şimdilik İstanbul’da 480 noktadabu rakamherhangi bir kargo şirketinin İstanbul’daki noktasayısından çok daha fazla
• Bukoli ile paketini artık çok daha esnek saatlerdebeklemeden teslim alabilmek içinİnternet alışverişlerinde teslimat aşamasında Bukoli’yi tercihettiğinde açılan haritadan istediğin yere yakın bukolinoktasını seçerek alışverişini tamamlaman yeterli.
• Bukoli noktasını seçerek alışverişi tamamladıktan sonraürünün e-ticaret sitesi tarafından hazırlandığındaBukolipaketlenmiş koliyi en hızlı şekilde e-ticaretsitesinden alıp seçili Bukoli  noktasına getiriyor ve her aşamada seni SMS ve E-mail ile bilgilendiriyor
• Kolin noktaya ulaştığında sana gönderilen SMS’tenoktanın koordinat bilgileri de yer alıyor. Bu sayededaha önce hiç uğramadığın bir noktayı bile kolaycabulabiliyorsun.
• Bukoli ile hafta içihafta sonu ayrımı olmadan teslimatnoktası olarak seçtiğin esnafın çalışma gün vesaatlerine de bağlı olarak gece saat 12.00’de dahikolini kolayca teslim alabilirsin.

Bukoli ile kargo sorunları yerine sorunsuz teslimatdönemi başlıyor.

• Sanıyoruz ki hepimizin eve gelip kargo şirketininkapıya yapıştırdığı “geldik yoktunuzkargonuzşubede” benzeri yazıları gördüğü ve saat Kargo şubekapanış saatine geldiği için bir sonraki gün yine mesaisaatlerinde gidip o kargoyu nasıl teslim alacağım diyekara kara düşündüğü olmuşturBir sonraki gün haftasonuna da denk geliyor olabilir veya kargoya iştençıkıp yetişmeye çalıştığınızda mesaisini bitirmeyeçalışan bir kargo çalışanının agresif tavırlarıylakarşılaşmış olabilirsinizYa da kargonuzu evde ofistedaha ne kadar beklemeniz gerektiğini bilmedenbeklemek zorunda kalabilirsiniz.
• Diğer taraftan paketiniziofiste birçok meraklı bakışınortasında, “nereden aldınkaça aldınyine mi alışverişyaptın?” gibi birçok soruya maruz kalarak açmakistemeyebilirsiniz Ayrıca artık pek çok plaza da kargokabul etmiyor. Kabul eden plazalarda da eskidenmasanıza teslim edilen paketleriniz artık danışmadandanışmaya geziyor ve kaybolma ihtimali ile taşıyor.

Bukoli e-ticarette teslimata tüm tarafların kazandığıyepyeni bir yaklaşım getiriyor.

• Bukoli online alışveriş yapan tüketicilere alternatifgüvenilir ve kolay bir teslimat modeli sunuyor
Bu model satın alınan ürünlerin teslimatındayaşanabilen aksaklıklar için geliştirilmiş “faydalı” bir çözüm.
• Bu yenilikçi teslimat modeli sayesinde bir yandantüketicilerin hayatı kolaylaşırkenbir yandan da e – ticaret şirketleri ve esnaflara kazançlı bir çözümsunulmuş oluyor.
Bukoli ile tüm taraflar kazanıyorSistem içineBukoli Noktası olarak dahil olan esnafın biryandan dükkân trafiğini arttırırken diğer yandanda esnafa ek gelir kazandırıyor.
Eticaret siteleri için tüketiciye sunduğu teslimatalternatifi artarken tüketici esnek saatlerde ürününteslim alabileceği sadece internet alışverişlerineodaklı yepyeni sorunsuz bir modelle tanışıyor.

 

• Kırtasiyeden elbiseçiçekçiden tablet alınır deme, Bukoli’yi dene!

Bukoli ileonline alışveriş yapan tüketicilerin manavdan elbiseçiçekçiden tablet alabildiği yepyeni bir dönem açılmış oluyor.Sisteme dahil Bukoli Noktası olarak dahil olan esnaflarımız veçok yakın bir zamanda işlek cadde ve meydanlarda 7/24 paketteslimatı yapabilecek akıllı makinalarımızı sayesinde Internet alışverişlerinin teslimatında tüketicilerezaman ve mekanesnekliği sunulmuş oluyorTürkiye’de bir ilke imza atacak akıllımakina ile teslim uygulamamız sayesinde 7/24 teslimat mümkünolabilecek. Yani Internet alışverişçileri artık hafta içihafta sonuayrımı olmadan teslimat noktası olarak seçtiği esnaf iseesnafınçalışma gün ve saatlerine de bağlı olarak gece saat 12.00’de dahiseçtiği nokta akıllı makina ise 7/24 kolisine kolaycakavuşabilecek